หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ความเข้าใจในวิส
วันที่ 15 พ.ค. 2558
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. ตรวจสอบความถูกต้องการขอใช้งบประมาณ
2. รวบรวมข้อมูลงบประมาณทั้งหมดขององค์กร
3. จัดทำงบประมาณแยกต
วันที่ 15 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Call Center

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาบริการข้อมูลลูกค้า
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี
วันที่ 15 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (เครื่องมือเเพทย์)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1.จัดหาสินค้าและบริการ สินค้าทั่วไป หรืองานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
2.สรรหาผู้ขาย เจรจาต่อรอง ตามงา
วันที่ 15 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่บริการสถานที่

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. ประสานงานและควบคุมการทำงานของบริษัทจัดจ้างทำความสะอาด
2. จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานบริษัทจัดจ้
วันที่ 15 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยทุกสาขาการรักษา
2. ดูแลความพร้อมใช้เครื่องมือทางการแพทย์ของการใ
วันที่ 15 พ.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Network Engineer

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. กำกับและดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ ร่วมกับทาง Vender
2. วางแผนและดูแลการบำรุงรักษาของอุปกรณ์
3. ตรวจ
วันที่ 15 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. วางระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบั
วันที่ 15 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสนเทศ SSB

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

. รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานระบบ SSB ในการพัฒนา/เชื่อมต่อระบบ SSB กับระบบสารสนเทศของโรงพยาบ วันที่ 15 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้จัดการส่วนบัญชี (Accounting Manager)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. บริหารจัดการระบบบัญชี
2. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล นำเสนอผู้บริหาร
3. นำเสนองบการเงินและข้อมูลประก
วันที่ 15 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. นักรังสีการแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


รายละเอียดของงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่รังสีเทคนิคในงานบริการผู้ป่วย
2. ตรวจสอบและรับรองผลงานบริการรั
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. UR Nurse

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
2. ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ความเข้าใจในวิส
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้ช่วยเภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. จัดเตรียม จัดเก็บ ยา/เวชภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานเ วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศการแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. จัดสอนและฝึกอบรม ผู้ใช้งานระบบ HIS (Hospital Information System) ทั้งพนักงานใหม่และเก่าให้สามารถใ วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. SAP Application Support - HR Module (Senior Officer)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. สนับสนุนการใช้งานระบบ SAP ใน Module HR เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. วิเครา
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. ปฏิบัติการและดำเนินการ จองห้องประชุม ติดต่อประสานงาน นัดหมาย กับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากรทั้งภ วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน -
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. SiPH - Walk in Interviews เปิดรับทุกตำแหน่งงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 19 และ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 - 1
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึก เพิ่มเติมและแก้ไข ข้อมูล ( Mater Data) ระบบบัญชีศูนย์ก
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เภสัชกร

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

- ให้บริการงานด้านเภสัชกรรมแก่ผู้มารับบริการ
- ตรวจสอบจัดเตรียมเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์ อธิบาย/แนะนำว
วันที่ 14 ก.ค. 2557
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย บางพลัด
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี